1η συνάντηση στην Κρακοβία

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην Κρακοβία στις 13 Δεκέμβρη 2019. Πήραν μέρος όλοι οι εταίροι με τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο.  Από το KCZIA (Poland – coordinator) συμμετείχαν οι Krzysztof Karkowski (πρόεδρος), Dorotka Karkowska and Anna Raźny. Επίσης, οι Carmen Sonia Duse και Dan Ma-niu Duse από το Πανεπιστήμιο ULBS (Romania), Ιωάννης Δήμος και Αναστασία Σαμαρά από το LabSTEM (Greece), η Lopez – Garazi Zalbidea εκ μέρους του MC2020 (Spain), ο Nishaharan Vaithilingam από το ECAN (Great Britain), Zornitsa Staneva από το ZAT (Bulgaria) και ο Nicolae – Cristian Timofticiuc από το EuroEd (Romania).