Συμμετέχοντες

Η 2η συνάντηση SC πραγματοποιήθηκε στη Λαμία (Ελλάδα) στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Δεν συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης. Σε αυτούς τους συνεργάτες που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στη συνάντηση είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Έτσι, ενώ η KCZIA (Πολωνία – Συντονιστής) εκπροσωπήθηκε από τους Krzysztof Karkowski και Dorota Karkowska, ECAN (Ηνωμένο Βασίλειο) από τον Nishaharan Vaithilingam, ZAT (Βουλγαρία) από την Zornitsa Sergeeva Staneva, Ivana Petrova Tsvetkova και Miglena Avramova Molhova-Vladova ) από τους Ιωάννη Δήμο και Αναστασία Σαμάρα, συνεργάτες που συμμετείχαν εξ αποστάσεως ήταν Car-men Sonia Duse και Dan Maniu Duse από το ULBS (Ρουμανία), Leticia Rodeño από το MC2020 (Ισπανία) και Nicolae – Cristian Timofticiuc από το EuroEd (Ρουμανία).

Στην πραγματικότητα, αυτός ήταν ένας συνδυασμένος τύπος συνάντησης που ήρθε για να εκπληρώσει νέες προκλήσεις που προέκυψαν από την κατάσταση πανδημίας Covid-19.