O projekcie

Ogólny cel projektu

Projekt dotyczy priorytetu „redukcja wskaźników przedwczesnego kończenia nauki”, dążąc do usunięcia barier w osiągnięciach, z jakimi borykają się cele i sprawcy zastraszania; ponieważ obie te grupy mogą później przedwcześnie zakończyć naukę. Uczniowie mają prawo czerpać radość z życia szkolnego oraz zdobywać wiedzę i umiejętności, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu. Wysoki poziom zastraszania w szkole ma druzgocący wpływ na wyniki w nauce i samopoczucie emocjonalne zarówno sprawców, jak i celów. Dziecko, które jest prześladowane w szkole, prawdopodobnie nie będzie się doczekać pójścia do szkoły, ponieważ nie chce być poniżane w obecności innych dzieci, podczas gdy sprawcom grozi wykluczenie ze szkoły i późniejszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych. Przedwczesne kończenie nauki (ESL) zostało uznane za kluczowy czynnik wykluczenia społecznego.

Celem tego projektu jest zapewnienie nauczycielom, organizatorom edukacji i celów praktycznych potrzebnych do rozwiązania problemu przedwczesnego kończenia nauki poprzez usuwanie barier, jakie stwarza zastraszanie; powiązanie ze strategią „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; który został przyjęty w czerwcu 2010 r. przez europejskich szefów państw i rządów. Celem tego projektu jest wniesienie wkładu w wysiłki podjęte już w celu zwalczania zastraszania poprzez zastosowanie metodologii edukacji szkolnej, w których sztuka kreatywna, zabawa i przyjemność są kluczowymi cechami, aby zapewnić skuteczne rozwiązanie problemu znęcania się. Cel ten osiągniemy poprzez:

Podręcznik

Opracuj materiały edukacyjne i pomocnicze dla nauczycieli i innych grup zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie zastraszania w szkole za pomocą przedmiotów artystycznych i metod kreatywnego uczenia się. (Podręcznik)

Kurs e-learningowy

Opracuj i pilotuj kompleksową platformę edukacyjną dla nauczycieli. (Kurs e-learningowy).

Materiał do nauki

Stwórz przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami bullyingu dla dzieci i młodzieży, która stanie się źródłem wiedzy o tym zjawisku dla całej grupy odbiorców, takich jak nauczyciele, rodzice, organizacje pozarządowe. (Materiał do nauki).

Galeria projektów

Kickoff meeting in Krakow (Poland)

2nd SC meeting in Lamia (Greece)