проект

Обща цел на проекта

Проектът е свързан с приоритета „намаляване на процента на ESL“, като се стреми да преодолее бариерите пред постиженията, пред които са изправени целите и извършителите на тормоз; тъй като и двете, тези групи впоследствие могат да станат рано напуснали училище. Учениците имат право да се наслаждават на училищния си живот и да придобиват знания и умения, които ще ги насочат по пътя към успеха. Високите нива на тормоз в училище имат разрушителен ефект върху академичните постижения и емоционалното благосъстояние както за извършителите, така и за целите. Дете, което е тормозено в училище, няма вероятност да очаква с нетърпение да отиде на училище, защото не иска да бъде и унижено пред други деца, докато извършителите са изложени на риск от изключване от училище и последващ контакт със системата на наказателното правосъдие. Ранното напускане на училище (ESL) е признато за ключов фактор за социалното изключване.

Този проект се стреми да осигури необходимия практически ресурс за учители, доставчици на образование и цели за справяне с проблема с ESL чрез справяне с бариерите, представени от тормоза; обвързване със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; който беше приет през юни 2010 г. от европейските държавни глави и правителства. Целта на този проект е да допринесе за усилията, вече положени за борба с тормоза, като прилага методологиите на училищното образование с творчески изкуства, забавление и удоволствие като ключови характеристики, за да осигури ефективно решение за тормоза. Ще постигнем тази цел чрез:

Наръчник

Разработване на образователни и помощни материали за учители и други групи, участващи в предотвратяването и борбата с тормоза в училище, като се използват изкуства и методи за творческо обучение. (Наръчник)

Курс за електронно обучение

Разработване и пилотиране на цялостна платформа за обучение за учителите. (Курс за електронно обучение).

Учебен материал

Създайте пространство за споделяне на опит за тормоз за деца и младежи, което ще се превърне в източник на знания за феномена за цяла група получатели като учители, родители, неправителствени организации. (Учебен материал).

Project Gallery

Kickoff meeting in Krakow (Poland)

2nd SC meeting in Lamia (Greece)