Έργο

Το έργο σχετίζεται με την προτεραιότητα «reduction in ESL rates» του ERASMUS + KA2, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην επίτευξη που αντιμετωπίζουν οι στόχοι και οι δράστες του εκφοβισμού. Ο σκοπός του “Art against bullying” το έργο είναι η βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτικών και των γονέων στον τομέα της οργάνωσης δραστηριοτήτων κατά του εκφοβισμού και της συνεργασίας με παιδιά των οποίων ο έμπειρος εκφοβισμός και τα οποία είναι εκφοβιστές, απευθείας δείχνοντάς τους τις μεθόδους και δίνοντάς τους τα εργαλεία για την οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων .

Κατά τη διάρκεια του έργου θα προετοιμαστούν τρία πνευματικά αποτελέσματα:

  1. Εγχειρίδιο
  2. Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς.
  3. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς.